DYREKTOR LOGISTYKI WEWNĘTRZNEJ (K/M)

/miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Przygotowywanie budżetów logistyki oraz ich skuteczne wdrażanie
 • Realizacja wskaźników operacyjnych i ekonomicznych procesów logistycznych
 • Rozwój logistyki wewnętrznej, a w szczególności zasilanie produkcji
 • Efektywne zarządzanie powierzchnią magazynową oraz optymalizacja kosztów obsługi logistycznej
 • Zarządzanie personelem oraz optymalizacja pracy
 • Nadzór nad prawidłowością dokumentowania obrotu magazynowego
 • Optymalizacja procesów i kosztów dotyczących pracy magazynu, planowanie modernizacji i remontów
 • Ścisła współpraca z kierownikiem produkcji
 • Odpowiedzialność za kontrolę stanów magazynowych oraz okresowe inwentaryzacje

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe
 • 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu procesami logistycznymi
 • Znajomość systemu SAP oraz biegłość w posługiwaniu się MS Excel
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania czasem i ustalania priorytetów
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i sprawnego podejmowania decyzji

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa

Emilia Kamińska

Kierownik działu rekrutacji