FOOD SAFETY INSPECTOR (K/M)

/miejsce pracy: Poznań, woj. Lubuskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Wdrażanie, utrzymanie i monitorowanie Systemu Zarządzania w Polsce i Niemczech, zgodnie
  z wymaganiami, strategią i wdrożeniem zdefiniowanym dla Grupy
 • Kontrolowanie oraz ulepszanie systemów przyjętych przez firmę
 • Wsparcie osób odpowiedzialnych za systemy zakładu i zespoły ds. bezpieczeństwa żywności
  w celu zapewnienia zgodności i dostosowania do standardów firmy
 • Uczestnictwo w audytach wewnętrznych i zewnętrznych w różnych działach firmy w Europie
  Środkowej
 • Określanie potrzeb szkoleniowych w zakresie koordynacji w ramach Systemów Jakości,
  Żywności i Bezpieczeństwa oraz planowanie ich
 • Dbanie o przestrzeganie norm i przepisów w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania,
  promując przestrzeganie zasad Spółki, sugerowanie działań i zgłaszanie problemów
 • Wykonywanie projektów
 • Aktualizowanie istniejącej dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie rysunków technicznych
 • Obsługa programów AutoCad

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Teoretyczna i praktyczna znajomość norm i systemów zarządzania jakością w sektorze
  spożywczym
 • Znajomość przepisów prawa żywnościowego w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Bardzo dobra organizacja pracy

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa

Emilia Kamińska

Kierownik działu rekrutacji