GŁÓWNA KSIĘGOWA

/miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem zasad z zakresu rachunkowości i
  przepisów prawa podatkowego,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych, okresowych i bieżących,
 • Współpraca z bankami, organami skarbowymi, ZUS, GUS w zakresie realizowanych zadań,
 • Przygotowanie i opracowanie materiałów sprawozdawczych do oceny biegłego rewidenta,
 • Prowadzenie ewidencji Środków Trwałych,
 • Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości.

 • Wykonywanie projektów
 • Aktualizowanie istniejącej dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie rysunków technicznych
 • Obsługa programów AutoCad

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie kierunkowe z zakresu ekonomii lub finansów i rachunkowości,
 • Co najmniej 5 lat praktyki w księgowości, w tym 2 lata na samodzielnym stanowisku,
 • Znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych oraz umiejętność ich
  prawidłowego interpretowania i stosowania,
 • Dobra znajomość pakietu Office,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • Znajomość programu Symfonia będzie dodatkowym atutem,
 • Dokładność i systematyczność.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa

Emilia Kamińska

Kierownik działu rekrutacji