GŁÓWNY KSIĘGOWY

/miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Nadzór nad działem księgowości
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
 • Księgowanie (ewidencja i dekretacja) dokumentów księgowych, faktur zakupu i sprzedaży w
  walucie i PLN
 • Sporządzanie Intrastat oraz sprawozdań do GUS-u
 • Sporządzanie pełnych sprawozdań finansowych Bilans Rachunek Zysków i Strat wedle określonych
  standardów
 • Rozliczanie faktur eksportowych i importowych, rozliczanie różnic kursowych
 • Rozliczanie zaliczek
 • Sporządzanie i księgowanie kompensat
 • Obsługa księgowa sp. z o.o. ( sprawozdanie finansowe, CIT-8)
 • Rozliczanie, księgowanie miesięcznej inwentaryzacji
 • Rozliczanie delegacji

 • Wykonywanie projektów
 • Aktualizowanie istniejącej dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie rysunków technicznych
 • Obsługa programów AutoCad

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pacy na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego
 • Bardzo dobra znajomość Ustawy o Rachunkowości i przepisów podatkowych
 • Doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • Umiejętność obsługi oprogramowania finansowo–księgowego
 • Dobra organizacja pracy, dokładność, terminowość

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa

Emilia Kamińska

Kierownik działu rekrutacji