INŻYNIER BUDOWY (K/M)

/miejsce pracy: Zielona Góra, woj. Lubuskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Koordynowanie prac sił własnych i podwykonawców zgodnie z harmonogramem robót

 • Nadzór nad jakością i terminowością prac budowlanych

 • Obmiary wykonanych robót

 • Przedmiary robót oraz zamawianie materiałów budowlanych i urządzeń

 • Odbiór techniczny i jakościowy materiałów i urządzeń wraz z protokolarnym przekazaniem wykonawcy

 • Nadzór nad BHP i P.Poz.

 • Wykonywanie projektów
 • Aktualizowanie istniejącej dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie rysunków technicznych
 • Obsługa programów AutoCad

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym,

 • Minimum 6-ścio miesięczne doświadczenie zawodowe,

 • Znajomość obsługi programów CAD i pakietu Office,

 • Umiejętność pracy w zespole

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa

Iwona Żurek

Konsultant ds. rekrutacji