inżynier budowy (k/M)

/miejsce pracy: woj. Lubuskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Koordynowanie prac sił własnych i podwykonawców zgodnie z harmonogramem robót,
 • Nadzór nad jakością i terminowością prac budowlanych,
 • Obmiary wykonanych robót,
 • Przedmiary robót oraz zamawianie materiałów budowlanych i urządzeń,
 • Odbiór techniczny i jakościowy materiałów i urządzeń wraz z protokolarnym przekazaniem wykonawcy,
 • Nadzór nad BHP i P.Poz.

 • Wykonywanie projektów
 • Aktualizowanie istniejącej dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie rysunków technicznych
 • Obsługa programów AutoCad

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym,
 • Minimum 6-ścio miesięczne doświadczenie zawodowe,
 • Znajomość obsługi programów CAD i pakietu Office,
 • Umiejętność pracy w zespole

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa

Klaudia Dolata

Dyrektor oddziału Nowa Sól