IT SUPPORT SPECIALIST (K/M)

/miejsce pracy: okolice Zielonej Góry, woj. Lubuskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Zapewnienie bezpośredniej pomocy w ramach I i II linii wsparcia IT

 • Rozwiązywanie incydentów i problemów technicznych o podstawowym i średnim stopniu zaawansowania

 • Współpraca w ramach globalnego zespołu IT

 • Wykonywanie rutynowych prac w zakresie inżynierii, administracji oraz konserwacji sprzętu i infrastruktury IT

 • Uczestniczenie w procesie wprowadzania zmian oraz projektowaniu i wdrażaniu nowych technologii

 • Zapewnienie ciągłości produkcji poprzez monitorowanie systemów operacyjnych

 • Analiza potencjalnych zmian i ulepszeń oprogramowania oraz sprzętu w celu określenia wpływu na istniejące systemy produkcyjne, standardy projektowania systemów i procedury operacyjne

 • Wykonywanie projektów
 • Aktualizowanie istniejącej dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie rysunków technicznych
 • Obsługa programów AutoCad

WYMAGANIA:

 • Zmysł techniczny oraz silne podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputerów stacjonarnych, obsługi serwerów, telefonii, technologii sieciowej, szaf serwerowych i standardów okablowania danych, zarządzania zasobami, diagnostyki i rozwiązywania problemów w tych dziedzinach

 • Wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego

 • Umiejętność określania priorytetów

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office/SharePoint/Teams/OneDrive

 • Dobra znajomość Active Directory/SCCM/RDC

 • Dobra znajomość operacji usług IT (ITIL), w tym zarządzania incydentami i problemami

 • Zaawansowana znajomość zarządzania usługami IT (ITSM)

 • Bardzo dobra znajomość w zakresie technologii sprzętowych i programowych oraz najlepszych praktyk w tej dziedzinie

 • Umiejętność analizowania i rozwiązywania złożonych problemów

 • Komunikatywność i umiejętność budowania relacji z klientami biznesowymi

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa

Iwona Żurek

Konsultant ds. rekrutacji