KIEROWNIK BUDOWY (K/M)

/miejsce pracy: Trójmiasto, woj. pomorskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Organizacja placu budowy
 • Zarządzanie inwestycją zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przyjętą specyfikacją techniczną
 • Koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców wszystkich branż
 • Nadzór nad realizacją prac na budowie pod względem jakości i terminowości, odbiór robót
 • Nadzór i koordynacja prac projektowych
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP na placu budowy
 • Prowadzenie analizy harmonogramu i postępu wykonywanych robót.

 • Wykonywanie projektów
 • Aktualizowanie istniejącej dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie rysunków technicznych
 • Obsługa programów AutoCad

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe budowlane
 • Minimum 4-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Mile widziane doświadczenie w budownictwie mieszkaniowym
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
  ograniczeń
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Dyspozycyjność, gotowość do częstych wyjazdów służbowych
 • Skuteczność w realizacji celów, terminowość
 • Prawo jazdy kat. B.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa

Emilia Kamińska

Kierownik działu rekrutacji