kierownik budowy (k/M)

/miejsce pracy: woj. Lubuskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Kierowanie robotami budowlanymi zgodnie z dokumentacją projektową, harmonogramem i przepisami BHP,
 • Szczegółowe analizowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej,
 • Współpraca z wykonawcami i prowadzenie regularnych narad koordynacyjnych,
 • Nadzór nad zamówieniem materiałów i urządzeń na budowie, oraz ich odbiorem,
 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych oraz dostarczanych materiałów na budowę,
 • Sporządzanie planu bezpieczeństwa i ochrona zdrowia na budowie i planu organizacji,
 • Regularne raportowanie bieżących wyników pracy oraz planów tygodniowych budowy,
 • Prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentacji technicznej, podwykonawczej i jakościowej budowy,
 • Zarządzanie podległą kadrą techniczną i pracownikami,
 • Protokolarne przejęcie oraz organizacja placu budowy od inwestora,
 • Sporządzenie planu BIOZ wraz z niezbędnymi załącznikami oraz z planem zagospodarowania placu i zaplecza budowy,
 • Prawidłowe, techniczne i terminowe prowadzenie prac na budowie, zgodnie z harmonogramem realizacji i zamówień budowy,
 • Rozliczanie robót wykonanych przez wykonawcę oraz rozliczenie wykonawcy z powierzonych materiałów,
 • Regularne rozliczanie comiesięcznych przerobów z inwestorem

 • Wykonywanie projektów
 • Aktualizowanie istniejącej dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie rysunków technicznych
 • Obsługa programów AutoCad

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe kierunek Budownictwo,
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami,
 • Minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność obsługi komputera: pakiet MS Office, oraz AutoCad

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa

Klaudia Dolata

Dyrektor oddziału Nowa Sól