KIEROWNIK DZIAŁU CONTROLLINGU (K/M)

/miejsce pracy: okolice Żar, woj. Lubuskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Nadzór nad działem controllingu

 • Odpowiedzialność za kontroling produkcyjny, projektowy, operacyjny oraz finansowy

 • Planowanie harmonogramu raportowania i weryfikacja jego realizacji

 • Koordynacja procesu budżetowania (w podziale na centra powstawania kosztów jak również dla projektów) oraz przygotowanie planów kilkuletnich

 • Kontrolowanie i przeprowadzanie analizy realizacji zadań budżetowych (analiza odchyleń)

 • Terminowe sporządzanie pakietów sprawozdawczych ( rachunek zysków i strat, bilans, etc.), forecastów, raportów biznesowych (dziennych, tygodniowych, miesięcznych) i analiz finansowych dla dyrekcji i kierownictwa firmy – zapewnienie terminowości i poprawności przesyłania danych

 • Koordynacja sporządzania raportów dla instytucji zewnętrznych

 • Współudział przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

 • Udzielanie wsparcia merytorycznego swojemu zespołowi i kontrola pracy (analizy, raporty, rekomendacje biznesowe)

 • Wykonywanie projektów
 • Aktualizowanie istniejącej dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie rysunków technicznych
 • Obsługa programów AutoCad

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe: ekonomia bądź pokrewne

 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy i zarządzaniu podległym zespołem

 • Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

 • Biegła obsługa komputera w zakresie MS Office, w szczególności Excel

 • Praktyczna znajomość systemu SAP

 • Otwartość na wyzwania, chęci rozwoju

 • Dobra organizacja czasu pracy i ustalania priorytetów

 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa

Klaudia Dolata

Dyrektor oddziału Nowa Sól