KIEROWNIK DZIAŁU SPRAW PRACOWNICZYCH (K/M)

/miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników: umowy, świadectwa pracy, porozumienia, zaświadczenia i inne dokumenty pracownicze
 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisani prawa (akta osobowe, sporządzanie dokumentów kadrowych takich jak np. zaświadczenia, umowy, aneksy, świadectwa pracy, ewidencja czasu pracy)
 • Weryfikacja i kontrola czasu pracy pracowników, rozliczanie urlopów, zwolnień lekarskich oraz sporządzanie ewidencji czasu pracy
 • Wprowadzanie i analizowanie danych w systemie kadrowo-płacowym
 • Przygotowywanie list płac z tytułu umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych i naliczanie wynagrodzeń
 • Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji podatkowych do US
 • Przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS w programie Płatnik, także dokumentów i sprawozdań PPK, PFRON, GUS
 • Bieżące wsparcie pracowników z zakresu kadrowo-płacowego

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe
 • Kilkuletnie doświadczenie w dziale kadr i płac
 • Doskonała organizacji pracy, sumienność i dokładność
 • Otwartość na wdrażanie usprawnień informatycznych i automatyzację danych
 • Wysokie umiejętności w zakresie komunikacji i współpracy, zaangażowanie w powierzone zadania, samodzielność oraz gotowość do ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa

Emilia Kamińska

Kierownik działu rekrutacji