Kierownik działu utrzymania ruchu

/miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie/

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Diagnostyka problemów technicznych i procesowych, analiza przyczyn występowania oraz wdrażanie działań zapobiegawczych
 • Tworzenie dokumentacji technicznej oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla mechaników liniowych
 • Opracowanie i implementacja nowych rozwiązań w zakresie budowy i działania maszyn
 • Prowadzenie projektów usprawniających pracę maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • Planowanie i nadzór nad przeglądami i wymianami elementów maszyn oraz zapewnienie odpowiednich części zamiennych (w tym dobór zamienników)
 • Wdrażanie nowych rozwiązań mających na celu zwiększenie wydajności maszyn, poprawę jakości, redukcję postojów technicznych oraz redukcję kosztów utrzymania ruchu maszyn
 • Uczestniczenie w instalowaniu i uruchamianiu nowego sprzętu i jego odbiorze
 • Współpraca z serwisem/ firmami zewnętrznymi oraz nadzór w zakresie usług remontowych maszyn i obiektów
 • Nadzór, kontrola, weryfikacja wydajności pracy podległych pracowników

 • Wykonywanie projektów
 • Aktualizowanie istniejącej dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie rysunków technicznych
 • Obsługa programów AutoCad

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: automatyka, elektronika, mechatronika, elektrotechnika)
 • Doświadczenie min. 3 lata na stanowisku kierowniczym w dziale utrzymania ruchu
 • Znajomość języka niemieckiego – warunek konieczny
 • Znajomość rysunku technicznego
 • Bardzo dobra znajomość przepisów BHP
 • Znajomość nowoczesnych trendów w zarządzaniu procesami produkcji
 • Biegłość w posługiwaniu się dokumentacją techniczną
 • Znajomość elektrotechniki w zakresie instalacji, urządzeń i sieci
 • Praktyczna znajomość budowy maszyn
 • Umiejętność skutecznego diagnozowania przyczyn i rozwiązywania problemów
 • Innowacyjność, umiejętność analitycznego myślenia, szybkiego rozwiązywania problemów oraz samodzielnego podejmowania decyzji
 • Odpowiedzialność, sumienność, samodzielność

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa

Emilia Kamińska

Kierownik działu rekrutacji