KIEROWNIK MAGAZYNU (K/M)

/miejsce pracy: okolice Zielonej Góry, woj. lubuskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Nadzór nad magazynami i procesami magazynowymi

 • Zarządzanie zespołem magazynowym

 • Raportowanie i analiza procesów magazynowych

 • Organizacja pracy zespołu w zakresie realizacji procesów magazynowych

 • Inicjowanie i wdrażanie działań mających na celu poprawę wydajności magazynów

 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej

 • Współpraca z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi

 • Weryfikacja i nadzór nad dokumentacją magazynową

 • Wykonywanie projektów
 • Aktualizowanie istniejącej dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie rysunków technicznych
 • Obsługa programów AutoCad

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie z obszaru logistyki

 • Kilkuletnie doświadczenie na kierowniczym stanowisku w logistyce magazynowej w firmie produkcyjnej

 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego – warunek konieczny

 • Praktyczna wiedza z zakresu gospodarki magazynowej

 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem

 • Dobra znajomość MS Office

 • Znajomości systemów ERP, WMS

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa

Klaudia Dolata

Dyrektor oddziału Nowa Sól