KIEROWNIK ZMIANY (K/M)

/miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Zapewnianie płynnego przepływu produkcji
 • Koordynacja zastępstw podczas nieobecności pracowników i kłopotów z obsadą
 • Zapewnianie porządku, bezpieczeństwa pracy i czystości na stanowiskach pracy
 • Przekazywanie rzetelnych informacji o przebiegu produkcji do kierownika obszaru
  produkcyjnego
 • Kierowanie pracownikami i ocenianie ich wyników pracy
 • Kontrola czasu pracy pracowników
 • Nadzór nad prawidłowym wypełnianiem dokumentacji przez pracowników
 • Zgłaszanie potrzeb szkoleniowych pracowników do kierownika obszaru produkcyjnego
 • Organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp
 • Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i
  higieny pracy

 • Wykonywanie projektów
 • Aktualizowanie istniejącej dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie rysunków technicznych
 • Obsługa programów AutoCad

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie min. Zawodowe techniczne
 • Minimum trzech lata doświadczenia na analogicznym stanowisku w branży produkcyjnej
 • Mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
 • Umiejętności obsługi pakietu MS Office
 • Gotowości do pracy w systemie 3-zmianowym
 • Wysokie kompetencje w zakresie zarządzania personelem
 • Zaangażowanie, odporność na stres i energia w działaniu

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa

Emilia Kamińska

Kierownik działu rekrutacji