KOORDYNATOR DZIAŁU KADR I PŁAC (K/M)

/miejsce pracy: Zielona Góra, woj. Lubuskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników: umowy, świadectwa pracy, porozumienia, zaświadczenia i inne dokumenty pracownicze
 • Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (akta osobowe, sporządzanie dokumentów kadrowych takich jak np. Zaświadczenia, umowy, aneksy, świadectwa pracy, ewidencja czasu pracy)
 • Weryfikacja i kontrola czasu pracy pracowników, rozliczanie urlopów, zwolnień lekarskich oraz sporządzanie ewidencji czasu pracy
 • Wprowadzanie i analizowanie danych w systemie kadrowo – płacowym, bieżące przyporządkowywanie pracowników do odpowiedniej alokacji kosztów
 • Przygotowywanie list płac z tytułu umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych i naliczanie wynagrodzeń
 • Rozlicznie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji podatkowych do US
 • Przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS, także dokumentów i sprawozdań PPK, PFRON, GUS
 • Bieżąc współpraca w firmami zewnętrznymi dostarczającymi personel (weryfikacja umów, godzin i wykonanych prac)
 • Merytoryczne wsparcie managerów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatków i ewidencji czasu pracy
 • Bieżące wsparcie pracowników z zakresu kadrowo- płacowego
 • Wdrażanie nowych rozwiązań i usprawnień z zakresu optymalizacji procesów z zakresu kadr, płac i HR, automatyzacja procesów
 • Wykonywanie projektów
 • Aktualizowanie istniejącej dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie rysunków technicznych
 • Obsługa programów AutoCad

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą kadrowo – płacową
 • Doskonała znajomość zagadnień płacowych, ubezpieczeniowych, podatkowych i prawapracy, poparta praktyką
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników:

  umowy, świadectwa pracy, porozumienia, zaświadczenia i inne dokumenty pracownicze

 • Elastyczność w reagowaniu na zmiany i dynamikę wydarzeń w firmie
 • Otwartość na wdrażanie usprawnień informatycznych i automatyzację danych
 • Doskonała organizacja pracy, sumienność i dokładność
 • Znajomość programu Płatnik oraz pakietu Office (Word, Excel)
 • Wysokie umiejętności w zakresie komunikacji i współpracy, zaangażowanie w powierzone zadania, samodzielność oraz gotowość do ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji
 • Efektywne planowanie pracy

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa

Klaudia Dolata

Dyrektor oddziału Nowa Sól