KOORDYNATOR PROJEKTU (K/M)

/miejsce pracy: Poznań, woj. Wielkopolskie, Szczecin, woj. Zachodniopomorskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Organizacja i kierowanie projektami związanymi z realizacją żelbetowych i sprężonych
  konstrukcji prefabrykowanych
 • Zarządzanie inwestycją zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przyjętą specyfikacją
  techniczną
 • Koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców
 • Nadzór nad realizacją prac związanych z projektowaniem, produkcją, dostawą i montażem
  pod względem kontroli budżetu, jakości i terminowości
 • Bieżąca analiza i rozliczenie kosztów projektu
 • Wybór podwykonawców
 • Negocjowanie umów z podwykonawcami
 • Udział w procesie ofertowania
 • Wykonywanie ofert techniczno-cenowych na podstawie zapytań ofertowych
 • Pozyskiwanie nowych klientów dla Firmy
 • Utrzymywanie relacji z Inwestorami i Generalnymi Wykonawcami

 • Wykonywanie projektów
 • Aktualizowanie istniejącej dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie rysunków technicznych
 • Obsługa programów AutoCad

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie techniczne (budownictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria
  środowiska lub pokrewne)
 • Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe
 • Komunikatywna znajomość języka niemieckiego – min. na poziomie B1
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Gotowość do wyjazdów służbowych
 • Skuteczność w realizacji celów, terminowość

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa

Emilia Kamińska

Kierownik działu rekrutacji