SPECJALISTA DS. BHP I PPOŻ (K/M)

/miejsce pracy: Drezdenko, woj. Lubuskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Budowanie i realizacja polityki BHP i PPOŻ
 • Przeprowadzanie systematycznych kontroli warunków pracy oraz nadzorowanie
  przestrzegania zasad BHP i PPOŻ
 • Inicjowanie i nadzór nad działaniami zmierzającymi do poprawy warunków i bezpieczeństwa
  pracy
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla nowych pracowników
 • Udział w audytach BHP i współpraca z instytucjami zewnętrznymi
 • Prowadzenie dokumentacji BHP i PPOŻ zgodnie z obowiązującymi normami
 • Ustalanie i analizowanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz podejmowanie
  działań zapobiegawczych
 • Współpraca w zakresie nowych inwestycji na terenie firmy dotyczących wymagań BHP i PPOŻ
 • Optymalizacja procesów pod kątem wydajności, jakości i obniżenia kosztów
 • Zarządzanie pracą podległego zespołu
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz firmy

 

 • Wykonywanie projektów
 • Aktualizowanie istniejącej dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie rysunków technicznych
 • Obsługa programów AutoCad

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane z zakresu ochrony środowiska)
 • Min. roczne doświadczenie w służbie BHP w firmie produkcyjnej
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia z zakresu BHP zgodnie z rozporządzeniem RM z 2.09.1997r. w spr. służby BHP
 • Uprawnienia wynikające z uzyskanych kwalifikacji inspektora ochrony PPOŻ zgodnie z rozp.
  MSWiA z 25.10.2005 w spr. osób wykonujących czynności z zakresu ochrony PPOŻ
 • Uprawnienia do reprezentowania firmy wobec zewnętrznych instytucji
 • Umiejętność budowania pozytywnych relacji z klientami oraz negocjacji
 • Komunikatywność

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa

Emilia Kamińska

Kierownik działu rekrutacji