SPECJALISTA DS. BHP (K/M)

/miejsce pracy: Opole, Kluczbork, woj. opolskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Dokonywanie analiz stanu BHP, proponowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych
  mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę
  warunków pracy
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi spoza zakładu pracy w kwestiach związanych z
  bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Prowadzenie i koordynacja szkoleń wstępnych, okresowych
 • Prowadzenie i dokumentowanie postępowań powypadkowych
 • Prowadzenie analiz, raportów i sprawozdawczości
 • Tworzenie i aktualizacja instrukcji BHP

 • Wykonywanie projektów
 • Aktualizowanie istniejącej dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie rysunków technicznych
 • Obsługa programów AutoCad

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe
 • Min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w zakładzie produkcyjnym
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Bardzo dobra znajomość przepisów BHP i umiejętność stosowania ich w praktyce
 • Nastawienie na promowanie kultury bezpieczeństwa pracy
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa

Emilia Kamińska

Kierownik działu rekrutacji