SPECJALISTA DS. BHP

/miejsce pracy: Słubice, woj. Lubuskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Profilaktyka ogólna bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Kontrola stanu bhp i przestrzegania przepisów oraz zasad bhp w firmie oraz przy pracach
  wykonywanych na terenie zakładu przez firmy zewnętrzne
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi spoza zakładu pracy w kwestiach związanych z
  bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Prowadzenie i koordynacja szkoleń wstępnych, okresowych
 • Prowadzenie i dokumentowanie postępowań powypadkowych
 • Raportowanie o stanie warunków pracy i wdrażanie procedur usprawniających
 • Koordynacja i nadzór nad badaniami środowiska pracy
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia: środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze
  itp.
 • Tworzenie i aktualizacja instrukcji BHP, p.poż
 • Ścisła współpraca z Dyrektorem Zakładu i innymi komórkami firmy w zakresie bhp

 

 • Wykonywanie projektów
 • Aktualizowanie istniejącej dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie rysunków technicznych
 • Obsługa programów AutoCad

WYMAGANIA:

 • Zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Min. trzyletni staż pracy w służbie BHP lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności
  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Mile widziane wykształcenie techniczne
 • Aktualne szkolenie okresowe dla służb BHP
 • Kwalifikacje do prowadzenia instruktaży i szkoleń
 • Mile widziana znajomość zagadnień ochrony środowiska i normy ISO14001/9001
 • Znajomość MS Office

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa

Emilia Kamińska

Kierownik działu rekrutacji