SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU (K/M)

/miejsce pracy: okolice Świebodzina, woj. Lubuskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Nadzór, opracowywanie, wdrażanie, aktualizowanie, nowych oraz istniejących narzędzi controllingowych w Firmie

 • Sporządzanie analiz oraz zestawień pomagających Dyrekcji w podejmowaniu decyzji biznesowych

 • Przygotowywanie analiz ad-hoc

 • Udział w procesie planowania operacyjnego i tworzenia budżetów

 • Monitorowanie realizacji planów – analiza kosztów, wyników i odchyleń

 • Sporządzanie bieżących i okresowych raportów i analiz finansowych

 • Nadzorowanie KPI’s operacyjnych oraz projektów optymalizacyjnych

 • Wparcie menedżerów w przygotowaniu i interpretacji wyników i wskaźników

 • Kreowanie i wprowadzanie rozwiązań usprawniających procesy

 • Uczestniczenie w przygotowywaniu rocznego budżetu, forecastu, planu wieloletniego oraz kontrola ich realizacji i odchyleń

 • Sporządzanie analiz i raportów finansowych na wewnętrzne potrzeby firmy

 • Wykonywanie projektów
 • Aktualizowanie istniejącej dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie rysunków technicznych
 • Obsługa programów AutoCad

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe

 • Znajomość zasad budżetowania, analizy finansowej i KPI

 • Znajomość zasad zarządzania projektami

 • Znajomość systemów ERP

 • Wysokie zdolności analityczne, komunikacyjne i umiejętność rozwiązywania problemów

 • Dobra znajomość MS Office, MS Excel na poziomie zaawansowanym

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa

Klaudia Dolata

Dyrektor oddziału Nowa Sól