SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC (K/M)

/miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Dokonywanie rozliczeń i sporządzanie deklaracji w zakresie ZUS, PFRON, GUS
 • Obsługa kadrowa pracowników (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zaświadczenia,
  skierowania, świadectwa pracy itp.)
 • Prowadzenie i aktualizacja akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
 • Rozliczanie oraz ewidencja czasu pracy (listy obecności, urlopy, zwolnienia lekarskie)

 • Wykonywanie projektów
 • Aktualizowanie istniejącej dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie rysunków technicznych
 • Obsługa programów AutoCad

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Bieżąca znajomość przepisów podatkowych, prawa pracy i Ustawy ZUS oraz umiejętności ich
  praktycznego stosowania
 • Dobra znajomość programów płacowo-kadrowych oraz Microsoft Office
 • Znajomość prawa pracy
 • Samodzielność, odpowiedzialność za wyniki swojej pracy

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa

Emilia Kamińska

Kierownik działu rekrutacji