SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC (K/M)

/miejsce pracy: okolice Żar, woj. Lubuskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Prowadzenie spraw kadrowych (akta osobowe, sporządzanie umów o pracę, wymiarów wynagrodzeń, świadectw pracy, sporządzanie dokumentów związanych z ruchem służbowym i awansami, prowadzenie ewidencji zwolnień i zasiłków chorobowych pracowników)

 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS

 • Naliczanie wynagrodzeń oraz zapewnienie ich zgodności z przepisami prawa pracy, przepisami podatkowymi oraz ubezpieczeń społecznych

 • Wyliczanie i sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS(DRA,IWA) oraz ich przesyłanie do ZUS za pomocą programu Płatnik

 • Rozliczenia z Urzędami Skarbowymi, – sporządzanie i ewidencja deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego

 • Współpraca z gł. księgowym (sprawy finansowe, zestawienia zbiorcze, terminowość rozliczeń, wypłat, analiza wynagrodzeń, korekty oraz zmiany w planach dot. wynagrodzeń)

 • Sporządzanie i naliczanie Umów cywilno-prawnych

 • Sporządzanie zaświadczeń z zakresu wynagrodzeń, w tym RP-7, Z-3

 • Wykonywanie projektów
 • Aktualizowanie istniejącej dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie rysunków technicznych
 • Obsługa programów AutoCad

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe

 • Minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku

 • Znajomość pakietu MS Excel

 • Znajomość przepisów kadrowych, płacowych, ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa

Iwona Żurek

Konsultant ds. rekrutacji