SPECJALISTA DS. KONSOLIDACJI FINANSOWYCH (K/M)

/miejsce pracy: Świebodzin, woj. Lubuskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Przygotowywanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne, itp.) i wprowadzanie ich do systemu sprawozdawczego spółki dominującej
 • Przeprowadzanie miesięcznej konsolidacji i uzgodnień między spółkami we wszystkich jednostkach grupy
 • Współudział w przygotowywaniu budżetów i prognoz oraz ich bieżącym monitorowaniu
 • Usprawnianie procesów finansowych w zakresie konsolidacji finansowej, kontrolingu finansowego i sprawozdawczości finansowej
 • Zapewnienie zgodności z MSSF oraz wsparcie lokalnych księgowych w kwestiach związanych z MSSF
 • Udoskonalanie i usprawnianie procesu raportowania
 • Ciągła analiza istniejących procesów controllingu finansowego i sprawozdawczości zarządczej, tworzenie zgodnych i skalowalnych rozwiązań oraz zwiększanie efektywności procesów i automatyzacji systemu
 • Odpowiedzialny kontakt z audytorami w kwestiach konsolidacji

 

 • Wykonywanie projektów
 • Aktualizowanie istniejącej dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie rysunków technicznych
 • Obsługa programów AutoCad

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości, finansów lub pokrewnej dziedziny
 • 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z konsolidacją finansową lub controllingiem, doświadczenie w pracy w dziale audytu / Big4 będzie dodatkowym atutem
 • Dogłębna znajomość procesu eliminacji spółek oraz zasad konsolidacji i sprawozdawczości finansowej według MSSF
 • Biegłe posługiwanie się programem Excel i systemami ERP
 • Umiejętność dotrzymywania terminów pod presją czasu
 • Język angielski komunikatywny w mowie i piśmie

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa

Iwona Żurek

Konsultant ds. rekrutacji