ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (K/M)

/miejsce pracy: okolice Żar, woj. Lubuskie/

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Współprowadzenie pełnej księgowości kilku spółek

 • Nadzór na ewidencją księgową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i przepisach podatkowych

 • Kontrola dowodów księgowych

 • Zapewnienie terminowości i prawidłowości miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami wewnętrznymi w ramach grupy kapitałowej

 • Sporządzanie informacji i deklaracji podatkowych, statystycznych i innych

 • Sporządzanie i aktualizacja dokumentacji cen transferowych i innych

 • Nadzór nad ewidencją i inwentaryzacją stanów aktywów i pasywów

 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi

 • Rozwiązywanie problemów podatkowych, księgowych i systemowych

 • Wsparcie merytoryczne działu finansowo-księgowego, współpraca z innymi działami

 • Wykonywanie projektów
 • Aktualizowanie istniejącej dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie rysunków technicznych
 • Obsługa programów AutoCad

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne

 • Kilkuletnie doświadczenie pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej lub usługowej

 • Gruntowna znajomość prawa bilansowego i podatkowego

 • Znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej

 • Umiejętność analitycznego rozwiązywania zadań

 • Umiejętność zastosowania wykładni prawnej w praktyce

 • Umiejętność pracy samodzielnej i zarządzania personelem

 • Obsługa programów finansowo-księgowych, znajomość programów Excel oraz Word

 • Znajomość języka angielskiego – mile widziane

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa

Klaudia Dolata

Dyrektor oddziału Nowa Sól